Szolgáltatások

 • regisztrációs és adatrögzítési, adatkezelési rendszer megteremtése
 • hír- és információs hálózat kialakítása (hírek, információk megjelenítése; hírlevél; aktuális pályázatok, hazai, EU-s és nemzetközi; civil és ágazati jogszabályok és változások; jó gyakorlatok; szakértői-előadói adatbázis; nonprofit könyvtár – szakirodalom; nonprofit szervezetek adatbázisa, pályázati partnerbörze)
 • városrészi - akár kisebb lakóközösségekben létrejövő - civil kommunikációs rendszer kialakítása a civil párbeszéd, tanácsadás, érdekérvényesítés lehetőségének megteremtése érdekében 
 • aktuális szolgáltatások, események, programok megjelenítésére alkalmas felület létrehozása (eseménynaptár)
 • civil projektmátrix (aktuálisan futó és tervezett projektek szakma-, tér- és időbeli megjelenítése, partnerek és célok bemutatásával) 
 • szakmai tanácsadás szükséges feltételeinek biztosítása 
 • együttműködés szakmai szervezetekkel, akik a tanácsadás tartalmát szolgáltatják önkéntes alapon az alábbi témákban:
  • Pénzügy és könyvelés 
  • Jogi tanácsadás 
  • Pályázatírás
  • Informatikai 
  • Nonprofit marketing és PR 
  • Üzleti tervezéssel kapcsolatos pénzügyi tanácsadás 
  • Humánerőforrás, ösztönzés, értékelés 
  • Szervezetfejlesztés, változás menedzsment 
  • Szervezeti stratégiaépítés 
  • Ágazati szakmai (szociális, oktatási, környezetvédelmi, kulturális, ifjúsági, stb.)
 • rendezvények, oktatások, konferenciák, közösségi összejövetelek szervezésére alkalmas helyszínek összegyűjtése (árakkal)
 • önkéntes munka, adománygyűjtési és egyéb forrásgyűjtő kampányok lebonyolításának elősegítése 
 • hivatali civil-ügyvitel elősegítése, hivatali eljárásrend dokumentációs és gyakorlati működésének ismerete, valamint ennek átadása