A programról

PECSWORK - közösségszövetek a városban - PÉCSI CIVIL KAPUK

A Nevelők Háza Egyesület 2013 őszétől új városrészi civil fejlesztési projektet indított Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Norvég Civil Alap támogatásával.
A Norvég Civil Alap támogatása két évre szól a szervezet- és hálózatfejlesztési folyamat megalapozására.
Az elnyert támogatás összege: 138,286 €
Önrész: 16,940 €
A projekt időszak: 2013.11.01. - 2015.10.31.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatása a CIVIL KAPUK szolgáltatásfejlesztésére és a honlap kialakítására a 2013. 11.01. - 2014.12.31. közötti időszakra 1,500.000 Ft.

A projekt előzményei

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011-ben új Civil Koncepciót fogadott el. A koncepció stratégiai dokumentumként meghatározta azt a keretrendszert és azokat a feladatokat, melyek által a pécsi civil szféra és az Önkormányzat együttműködését fenntartható és hatékony rendszerben lehet működtetni. A célok között kiemelt hangsúllyal jelenik meg a helyi kezdeményezések szerepének felkarolása, a lokális közösségek megerősítése. Ennek érdekében a koncepció úgynevezett Civil Kapuk rendszerének felállítását szorgalmazza. Erre épült a Nevelők Háza Egyesület 2013-ban a Norvég Civil Támogatási Alaphoz benyújtott pályázatának alapvetése, miszerint ahhoz, hogy az egyes városrészekben a korábban említett Civil Kapukat működtető szervezetek megfelelő hatékonysággal tudjanak e feladatnak megfelelni, szükségük van egy belső szervezetfejlesztési, valamint az adott városrészben működő helyi közösségekkel, szervezetekkel történő hálózatfejlesztési folyamat elindítására.
A Civil Kapuk öt városrészben kerültek kiválasztásra: Somogy-Vasas, Pécsbánya, Belváros, Kertváros, Uránvánváros.

A Civil Kapuk hálózatának főbb feladatai

A civil szférában az elmúlt 25 évben lezajlott változások előidézte szükségletek előzetes feltérképezése, valamint korábbi projektek tapasztalatai alapján több cél is megfogalmazódott e komplex projekt kialakítása kapcsán.

  1. Fontos cél, hogy a város különböző részein működő civil szervezetek ügyeikben minél gyorsabb és hatékonyabb segítséget kaphassanak, számukra elérhető fizikai közelségben. Ezért olyan városi civil szolgáltató hálózat kialakítására van szükség, mely a helyi civil szervezetek bázisán jön létre, a város minden nagyobb területi egységén belül megtalálható, elérhető helyszíneken biztosítja szolgáltatásait, lehetőséget teremtve a helyi hálózatok építésére, a helyi problémamegoldásra, a helyi kezdeményezések közvetlen támogatására, fejlesztésére. 
  2. A Civil Kapu szervezetek segítik a civil közösségeket kezdeményezéseik, felvetéseik ügyvitelében. Amit lehet, helyben megoldanak - amennyiben a településrészen van - a helyi részönkormányzatok bevonásával. Amiről úgy ítélik meg, hogy önkormányzati ügyintézést igényel, azzal megkeresik a civil referenst, vagy a területi önkormányzati képviselőt, aki segíti a hivatalon belüli ügyintézést, vagy a döntéshozatalba való becsatornázást.
  3. A civil szervezeteknek munkájuk megkönnyítésére, tevékenységük sikeresebbé, hatékonyabbá tételéhez elengedhetetlenül fontos a rendszeres részvétel szakmailag magas színvonalú képzéseken, tanácsadásokon, tréningeken.
  4. Hasonlóan fontos tevékenység a civileket (szervezeteket és magánszemélyeket egyaránt) segítő szolgáltatások működtetése (tanácsadás, e-ügyintézés, információs szolgálat, menedzsment, pénzügyi ismeretek, stb.).

Városrészi szervezet- és közösségfejlesztés, hálózati együttműködések kialakítása

A fenti feladatokat csak felkészült, humán és infrastrukturális kapacitásaival tisztában lévő szervezetek tudják ellátni. Ezért a Nevelők Háza Egyesület – együttműködve az önkormányzattal - vállalta a kritériumoknak megfelelő szervezetek kiválasztását és felkészítését. Célunk, hogy a Pécs városában és vonzáskörzetében működő városrészi szolgáltató központok és környezetükben tevékenykedő közösségi alapú kezdeményezések fejlesztése megtörténjen és a fejlesztésbe vont szervezetek hálózati együttműködésének kialakítása elinduljon annak érdekében, hogy az alulról jövő közösségi kezdeményezések képessé váljanak céljaik, érdekeik artikulálására s a városrészi központok a közösségi igények szolgálatába állva, a helyi szükségleteken alapuló szolgáltatások mentén szerveződjenek.