Pécsbányai Kulturális Egyesület

civil kapuk
Kapcsolattartó: 
Vozár Pál
E-mail: 
vozarpali [at] gmail.com
Telefon: 
30/841-1016
Működési terület: 
Pécsbánya

Az Egyesület alapvetően kulturális, közösségformáló céllal alakult meg. Tevékenységében a kulturális élet fellendítését, az adott területre jellemző kultúra ápolását tűzte ki célul, tevékenyen részt vesz a Pécsbányatelepi Közösségi Ház működtetésében. Az Egyesület feladatának tekinti:
- a pécsbányatelepi természeti és épített környezet értékeinek megóvását és gyarapítását,
- a kultúra és művelődés iránti igény növelését, kínálatának bővülését, a színvonalasoktatás elősegítését,
- tanfolyamok, képzési programok megvalósítását,
- ifjúsági- és sporttáborok szervezését,
- ifjúsági programok szervezését, megvalósítását, ezek helyszínének biztosítását,
- Pécsbányatelep természeti adottságaira épülő szabadidős tevékenységek szervezését,
- az aktív testedzést végzők számának gyarapítását, a kulturált sportolás színtereinek és alkalmainak növekedését,
- minden szellemi és anyagi érték gyarapítását.

Pécsbányai Kulturális Egyesület2