Nevelők Háza Egyesület - Civil Közösségek Háza

civil kapuk
Kapcsolattartó: 
Vincze Csilla Anna
Prucsiné Fűri Ildikó
E-mail: 
nevhaz [at] t-online.hu
Telefon: 
(72) 215-543
(72) 511-815
Működési terület: 
Belváros

A Nevelők Háza Egyesület 1993-ban létrejött, közhasznú szervezet.
A projekthez kapcsolódó módszertani feladatai:
- a civil szféra szakmai felkészültségét segítő szolgáltatási keretrendszer kialakítása
- a lokális lakóközösségek kezdeményezéseinek életképességét biztosító civil együttműködési hálózat kialakítása, bővítése, aktivizálása, városi civil hálózatba szervezése
- a városi döntés-hozatali folyamatokban való részvétel, állampolgári kontroll elősegítése
- civil hivatali ügyintézés racionalizálása
- a civil szféra nyilvánosságának fejlesztése
- ügyek és kezdeményezések helyi szintű nyilvános vitafórumának kialakítása
- a városi civil szféra és a for-profit illetve non-profit szereplők közötti kapcsolatok erősítése