Hálózatépítő-fejlesztő képzés a Civil Kapuk részére

A PecsWork-közösségszövetek a városban projekt keretében 2015. január –február hónapban a Civil Kapukat működtető szervezetek vezetőt és munkatársai a hálózatépítés-fejlesztés módszereivel ismerkedhetnek meg.
A facilitált csoport munkák célja, hogy a városrészi szolgáltató központok képessé váljanak helyi hálózati együttműködések kialakítására, a környezetükben működő közösségi alapú kezdeményezések bevonására, városrész kerekasztalok létrehozására.