Az Egyesület célja szakembereknek, valamint a várandósok, szülők, gyermekeket nevelők, munkanélküli, hátrányos helyzetű szülők, nagyszülők és az ifjúság számára programok, képzések, csoportos foglalkozások, konferenciák, szervezése, lebonyolítása, valamint hiteles információk átadása.
Célunk a rohanó, stresszel teli világunkban egy kis odafigyelés, és útmutatás mellett az egészséges, tudatos boldog jövő elősegítése mindenki számára.
A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c. pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat végezzük:
• egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
• szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
• tudományos tevékenység, kutatás
• nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
• kulturális tevékenység
• környezetvédelem
• gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
• hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
• emberi és állampolgári jogok védelme
• munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások